دوره و شماره: دوره 16، شهریور (174) - شماره پیاپی 174، شهریور 1398، صفحه 1-32 

داستان مصور

2. محرّم که می‌شود...

صفحه 4-5

محرّم که می‌شود...


داستان

4. یک کار خوب

صفحه 8-9

یک کار خوب


سرگرمی

6. حالِ خوب

صفحه 12-13

حالِ خوب


دانستنیها

7. گلدونچه‌ی مسی

صفحه 14-15

گلدونچه‌ی مسی


داستان

8. کمک

صفحه 16-17

کمک