گلدونچه‌ی مسی

10.22081/sn.2019.67920

گلدونچه‌ی مسی


ایران زیبای ما

گلدونچه‌ی مسی

سمانه آقائی‌آبچوئیه

سلام! خودم را معرفی می‌کنم: گلدونچه هستم؛ یک گلدان مسی شاد و خوش‌حال. من الآن در یک کارگاه قلم‌زنی زیر دست استاد علی نشسته‌ام. استاد علی، یک قلم‌زن است.‌ کارگاه او در بازار مسگرها در شهر زیبای اصفهان است.

تق و تق و تق... این صدای قلم و چکش است. استاد علی با چکش روی قلم آهنی ضربه می‌زند. او با این کار، روی بدن ظرف‌هایی مثل من، شکل‌های قشنگی به وجود می‌آورد.

او واقعاً هنرمند است؛ چون با هنرش مرا به یک گلدان خیلی زیبا و باارزش تبدیل کرد.

ظرف‌های دیگری هم هستند که استاد علی می‌خواهد روی آن‌ها شکل گل، پرنده و آهو را نقّاشی کند. بعضی از این ظرف‌ها از جنس مس و بعضی از آن‌ها نقره‌ای هستند.

من در این کارگاه، با سینی‌خان، کاسه‌ی نقره‌گلی و یک زنگوله‌ی کوچولو دوست شده‌ام. ما خوش‌حالیم و آرزو می‌کنیم که یک آدم مهربان، ما را از استاد علی بخرد و به خانه‌ی خودش ببرد.

CAPTCHA Image