زرّافه

10.22081/sn.2019.67471

زرّافه


وجیهه سالاری

من از حیوانات دیگر بلندترم. اسم من «زرّافه» است. من برگ‌های درختان را می‌خورم. ما زرّافه‌ها موقع آب خوردن، خیلی حواس‌مان جمع است؛ چون ممکن است شیرها در این موقع به ما حمله کنند. رنگ کنید.

CAPTCHA Image