بابای من چه‌کاره است؟

10.22081/sn.2019.67162

بابای من چه‌کاره است؟


طاهره خردور

هر تصویر را به توضیح مربوط به خودش، وصل کن.

بابای من کارش عکس گرفتن از همه‌چیز است؛ مثل درخت، کوه، ماشین و... .

شغل پدر من .......... است.

هر وقت کسی مریض می‌شود، بابای من او را معاینه می‌کند؛ به او دارو می‌دهد تا حالش خوب شود.

شغل بابای من .......... است.

وقتی ماشین‌ها خراب می‌شوند، بابای من به موتور آن خوب نگاه می‌کند؛ و زود آن را تعمیر می‌کند.

شغل بابای من ......... است.

هر جا که آتش‌سوزی باشد یا مشکلی پیش بیاید، بابای من فوری خود را به آن‌جا می‌رساند.

شغل بابای من  .......... است.

 

CAPTCHA Image