خانه تکانی

10.22081/sn.2019.67060

خانه تکانی


سیده‌مریم طیار

مامان‌زرّافه و بابازرّافه خانه را تمیز می‌کردند.

بابازرّافه، پرده‌ها را باز کرد و به مامان‌زرّافه داد.

مامان‌زرّافه پرده‌ها را شست و روی طناب پهن کرد تا خشک بشوند.

بابازرّافه، فرش‌های توی پذیرایی را جمع کرد و توی حیاط برد.

مامان‌زرّافه جارو و پودرِ فرش آورد و شلنگ آب را باز کرد تا بابازرّافه فرش‌ها را بشوید.

مامان‌زرّافه هم خانه را جاروبرقی کشید.

بابازرّافه فرش‌های خیس را روی دیوار پهن کرد و آمد توی خانه تا پنجره‌ها را تمیز کند.

مامان‌زرّافه، ظرف‌های مهمانی را از توی کابینت درآورد و روی میز گذاشت.

نی‌نی‌زرّافه هم توی اتاقش همه‌ی اسباب‌بازی‌هایش را مرتّب کرد. بعد آشغال‌های زیر تخت‌خوابش را جمع کرد و توی سطل زباله انداخت.

بعد هم سه‌تایی رفتند بازار تا لباس نو و خوراکی‌های خوش‌مزه برای سال نو بخرند.

CAPTCHA Image