لقمه ی کوچک

10.22081/sn.2019.67059

لقمه ی کوچک


مرتضی دانشمند

لقمه رو کوچک بگیر

به قدر یک زردآلو

نه مثل کله گربه

که گیر کنه تو گلو

 

سرفه میاد سراغت

این ظرفِ آب من کو؟

خدا نکرده می‌شی ...

بعدشو اصلاً نگو!

CAPTCHA Image