کاردستی ایرانی

10.22081/sn.2019.67056

کاردستی ایرانی


کاردستی ایرانی‌

فاطمه رشیدی

برنامه‌ی کودک داشت درباره‌ی خرید جنس ایرانی صحبت می‌کرد؛ این‌که ما بچّه‌ها چه‌طوری می‌توانیم بزرگ‌ترها را به خرید کالاهای ایرانی تشویق کنیم.

من فکری کردم و از مادرم خواستم تا پیکسل باب‌اسفنجی‌ام را بدهد. آخه طبقه‌ی بالای کمدم بود و قدّ من به آن نمی‌رسید. بعد شروع به درست کردن کاردستی‌ام کردم. وقتی کارم تمام شد، آن را به لباسم زدم و رفتم توی آشپزخانه. به مادرم گفتم: «این‌جا را ببین!»

مادرم داشت ظرف می‌شست. دست‌هایش را خشک کرد. طرف من آمد. از کار من خوشش آمد و تصمیم گرفت از کاردستی‌ام عکس بگیرد و برای مجلّه بفرستد.

این هم مراحل درست کردن پیکسل من:

CAPTCHA Image