درخت بی مو - پیراهن گل دار

10.22081/sn.2019.67054

درخت بی مو - پیراهن گل دار


درخت بی‌مو

منیره هاشمی

بابام داره تو کوچه‌مون

درخت می‌کاره

درخته خیلی کوچیکه

مو هم نداره

 

بابام می‌گه بزرگ می‌شه

مو درمیاره

بهار میاد روی موهاش

غنچه می‌ذاره

****

 

پیرهن گل‌دار

سمیه تورجی

میومیو خبر داره

بهار همین نزدیکی‌هاس

نشسته روی نرده‌ها

فکر چیه؟ کفش و لباس

 

یه پارچه برداشته بره

خیّاطیِ خانم‌موشه

دلش می‌خواد سال جدید

پیرهن گل‌دار بپوشه

 

CAPTCHA Image