برف - گربه‌ی پشمالو

10.22081/sn.2019.66808

برف - گربه‌ی پشمالو


برف

مریم هاشم‌پور

مامان می‌گه دوست ندارم

چکمه‌هاتو گِلی کنی

سرده نَری تو باغچه‌مون

برفا رو قلقلی کنی

 

پس این همه دونه‌ی برف

بی‌خودی از هوا میاد؟

من که خودم خوب می‌دونم

برای بچّه‌ها میاد

*****

 

گربه‌ی پشمالو

مریم زارعی

آی گربه‌ی پشمالو

خیس شدی توی سرما

بگو دلت چه می‌خواد

اومدی خونه‌ی ما

 

دیروز که این‌جا بودی

جوجه‌ی من رو بردی

به من بگو چه‌جوری

جوجه طلامو خوردی

 

اون خوردنی نبود که

اسبا‌ب‌بازی بود جوجو

برو برام بیارش

آی گربه‌ی پشمالو!

CAPTCHA Image