موش و گربه

10.22081/sn.2019.66805

موش و گربه


مترجم: والهه حسن‌زاده

صفحه1:

مکس، گربه‌ی کوچک، یک دوست دارد.

صفحه3:

دوست  او خفّاش نیست.

صفحه4:

دوست او یک گربه نیست.

صفحه5:

دوست او این کُلاه هم نیست.

صفحه8:

دوست او یک موش است.

صفحه10:

حالا چه‌طورن؟

CAPTCHA Image