نی نی

10.22081/sn.2018.66612

نی نی


نی‌نی

پیوند فرهادی

خداجونم، خداجون

خدای خوبِ نی‌نی

توی دلِ مامان‌جون

تو خوب منو می‌بینی!

 

خودت می‌دونی که من

چه شکلی‌ام؟ چه جورم؟

سیاه یا سبزه هستم؟

یا که سفید و بورم؟

 

مامان و باباجونم

چه شکلی‌ان خداجون؟

مثل تو مهربونن

فهمیدم از صداشون

 

خداجونم کمک کن

که زود به دنیا بیام

تُپُل‌مُپُل شوم من

کوچیکه این‌جا برام!

CAPTCHA Image