باد فوتی - ابر تُپُل

10.22081/sn.2018.66610

باد فوتی - ابر تُپُل


باد فوتی

نفیسه جعفرپور

فوت می‌کنه به ابرا

می‌خنده شادِ شاده

خیلی چیزا می‌سازه

این کارا، کار باده

 

بادِ زرنگ و فوتی

با ابرا چی می‌سازی؟

کارات عجیبه خیلی

تو یک شعبده‌بازی!

**********

 

ابر تُپُل

مریم زارعی

ابرای چاق و تپلی

اون بالا ورزش می‌کنن

فوت می‌کنن به آسمون

بازی و نرمش می‌کنن

 

هرجا باشن با همدیگه

حرف می‌زنن خوش‌حال و شاد

صدای و رعد و برقی‌شون

توی حیاط‌مون میاد

 

ابرا توی باشگاه‌شون

گُروم گُروم می‌دن صدا

بارون جَرجَر می‌ریزن

از آسمون رو سرِ ما

CAPTCHA Image