چه کسی کمک می‌کند؟

10.22081/sn.2018.66607

چه کسی کمک می‌کند؟


نویسنده: میا موراکامی

تصویرگر: داگمار فلا

مترجم: والهه حسن‌زاده

بِن گفت: «این شلوغی رو ببین. کی کمک می‌کنه تمیزش کنیم؟»

جین گفت: «ما جارو نداریم.»

تیم گفت: «ما کیسه نداریم.»

بِن گفت: «من اینا رو برمی‌دارم.»

جین گفت: «من می‌تونم این‌جا رو تمیز کنم.»

تیم گفت: «منم می‌تونم کمک کنم. من یه کم از اینا می‌خورم!»

CAPTCHA Image