لانه کلاغ - خانم طلا

10.22081/sn.2018.66602

لانه کلاغ - خانم طلا


لانه‌ی کلاغ

فرشته ابراهیمی‌نیا

روی درخت، اون بالاها

کلاغ اومد یه لونه ساخت

برای بچّه‌های خود

با تکّه چوب یه خونه ساخت

 

امّا یهو آقای باد

لونه‌شو انداخت رو زمین

کلاغه دید و خیلی زود

از رو درخت اومد پایین

 

تکّه‌های چوبو که دید

غصّه نخورد و پر کشید

چوب‌ها رو از روی زمین

دوباره روی شاخه چید

 

صبح تا غروب روی درخت

یه لونه‌ی بهتری ساخت

برای جوجه‌های خود

خونه‌ی محکم‌تری ساخت

*********

 

خانم‌طلا

زهرا داوری

مامانِ مهربون من

خیلی گُله، خانم‌طلاست

با مانتو شلوارِ سفید

خیلی شبیه دکتراست

 

تا یه نفر مریض می‌شه

قرص و دوا می‌ده بهش

آمپول و کپسول و پماد

از این چیزا می‌ده بهش

 

مثل فرشته‌هاس ولی

فرشته‌ای که بی‌پره

از همه‌ی فرشته‌ها

هزارتا مهربون‌تره

CAPTCHA Image