گلدان قرمز

10.22081/sn.2018.66470

گلدان قرمز


فاطمه بختیاری

باغچه‌ی کوچک موشی یک جعبه‌ی پلاستیکی است. موشی مواظب باغچه است. او به‌موقع به گل‌هایش آب می‌دهد و در جایی می‌گذارد که خورشیدخانم به آن بتابد. حالا گل‌ها بزرگ شده‌اند. کفشدوزکی آمد و روی گل نشست.

امروز مامان‌ِ موشی می‌خواست قوطی خالی کمپوت را دور بیندازد. موشی قوطی را برداشت. آن را کنار باغچه گذاشت.

بابا بیرون قوطی را رنگ قرمز زد. موشی قوطی را پر از خاک کرد. مامان، گل را از باغچه بیرون آورد و توی قوطی کاشت. موشی با خوش‌حالی گفت: «باغچه یک دوست جدید پیدا کرده است!»

شما هم می‌توانید با کمک بابا و مامان یک گلدان کوچک درست کنید.

CAPTCHA Image