پل چوبی

10.22081/sn.2018.66302

پل چوبی


از برگتر ها کمک بگیر و یک پل چوبی بساز

وسایل لازم

چوب بستنی، دو عدد نخ محکم و چسب

CAPTCHA Image