مورچه

10.22081/sn.2018.66043

مورچه


مورچه

مریم زرنشان

زورِ زیاد داده خدا

به مورچه‌ی خونه‌ی ما

راه می‌ره هِی تو خونه‌مون

برمی‌داره یه تکّه نون

بارش حسابی سنگینه

چه‌طور جلوشو می‌بینه؟

خودش کوچیک، زورش زیاد

یه تکّه‌ نون داره میاد

CAPTCHA Image