صابون - کفش عروسی

10.22081/sn.2018.66041

صابون - کفش عروسی


صابون

طاهره اکرمی

موش‌موشکه رفته حموم

صابونشو کرده تموم

 

حموم شده پر از حباب

پر از حباب و کف و آب

 

تو حباباش عکس موشه

موش‌موشکه بازیگوشه

*********

 

کفش عروسی

نفیسه جعفرپور

می‌خواد بره عروسی

مورچه‌ی ناز و تُپُل

موهای خوشگلش رو

می‌بنده با برگ گل

 

دوخته برای خودش

لباسی از بنفشه

مورچه‌خانم حاضره

فقط تو فکر کفشه

 

کفشای تازه‌ی اون

سفید و پاشنه داره

طفلکی سُر می‌خوره

هر جا که پا می‌ذاره

CAPTCHA Image