قورباغه‌جان، مواظب باش!

10.22081/sn.2018.66039

قورباغه‌جان، مواظب باش!


مترجم: رابعه راد

 

قورباغه‌ها در مرداب زندگی می‌کنند.

 

آن‌ها کنار آب جست‌وخیز می‌کنند.

 

در شب، با صدای بلند قورقور می‌کنند.

 

بعضی از آن‌ها در جاده جست‌وخیز می‌کنند. چه کار خطرناکی!

 

اگر شانس بیاورند، دوباره به ساحل می‌رسند.

 

امّا ممکن است در جاده، با یک ماشین تصادف کنند. مثل این قورباغه‌ی شیطان! انگار دستش شکسته است!

CAPTCHA Image