تولدت مبارک

10.22081/sn.2018.66036

تولدت مبارک


تولّدت مبارک

زهرا داوری

سلام خانوم خانوما

چه خونه‌ی قشنگی

آینه داری، گل داری

با کاشی‌های رنگی

 

خونه‌ی ما تو مشهد

نزدیکیای آقاست

گنبد و گلدسته‌هاش

از توی کوچه پیداست

 

آقا سلام رسوندن

گفتن عزیزترینم

تولّدت مبارک

خواهر نازنینم

CAPTCHA Image