قطار بازی - ماهی آب نباتی

10.22081/sn.2018.66032

قطار بازی - ماهی آب نباتی


قطاربازی

مهری ماهوتی

وای چه شلوغه این پایین

قطار داره زیر زمین

 

آدم‌ها مثل مورچه‌ها

می‌رن پایین، می‌آن بالا

 

دنبال هم قطار می‌شن

می‌رن قطار سوار می‌شن

 

هو هو هو، می‌رن خونه

هر کی نیاد، جا می‌مونه

*********

 

ماهی آب‌نباتی

سمیه تورجی

میومیو صبح زود

می‌خواست بره مغازه

تا بخره با دوستاش

یه خوردنیِ تازه

 

حالا روی نرده‌ها

راه می‌ره تاتی‌تاتی

چون داره توی دستش

ماهی آب‌نباتی

CAPTCHA Image