آرزوی مورچه - آسانسور مورچه‌ای

10.22081/sn.2018.65825

آرزوی مورچه - آسانسور مورچه‌ای


آرزوی مورچه

زهرا موسوی

مورچه‌هه آرزو داشت

بزرگ که شد فیل بشه

زندگیِ مورچه‌ایش

تعطیلِ تعطیل بشه

 

مامان‌موری بهش گفت:

«مورمورکم! محاله

این‌که یه مورچه فیل ‌شه

آرزو نیست، خیاله!»

****

آسانسور مورچه‌ای

مریم زارعی

مورچه‌ی ریزی هستم

لونه‌م تو زیرزمینه

بار میارم رو دوشم

هر روز کارم همینه

 

اگه ما یک آسانسور

تا ته لونه داشتیم

بارامونو توی اون

یکی‌ یکی می‌ذاشتیم

 

CAPTCHA Image