قلّک رنگی

10.22081/sn.2018.65823

قلّک رنگی


مریم فولادزاده

پدر سعید یک قلّک ساده خرید و به او گفت: «پول‌هایت را داخل قلّک بینداز و پس‌انداز کن. وقتی پول‌هایت زیاد شد، برایت دوچرخه می‌خرم.»

سعید دوست داشت قلّکش را زیباتر کند. مامان به او گفت: «برای زیباتر شدن قلّکت می‌توانی با چندتا برگ و گواش یک قلّک زیبا داشته باشی.»

سعید با مادرش به پارک رفتند و چندتا برگ را برداشتند تا با آن کارهای زیبایی روی قلّک انجام دهند. آن‌ها برای این کار وسایل زیر را آماده کردند:

1

قلّک ساده

چندتا برگ مختلف

قلم‌مو

گواش

2

سعید چند برگ را با قلم‌مو رنگ کرد و آن‌ها را به قلّک چسباند.

3

او چند برگ را هم رنگ‌های دیگر زد و به قلّک چسباند.

حالا یک گل زیبا روی قلّکش داشت.

4

سعید با یک برگ بزرگ‌تر، قسمت‌های دیگر قلّک را هم سبز کرد.

5

سعید نوک قلّک را سبز کرد و زیر نوک قلّک را نارنجی کرد.

6

او قسمت‌های خالی قلّک را با برگ‌های دیگر رنگ زد. حالا او یک قلّک زیبا و رنگی داشت.

CAPTCHA Image