نقاشی

10.22081/sn.2018.65526

نقاشی


اسماعیل صوفی‌نژاد

کوچولو خواب دید که یه شب

رفته به شهر نقّاشی

نقّاشی خوبی کشید

شد اسم اون «نقّاش‌باشی»

 

درخت و یک باغچه کشید

تو باغچه پنج‌تا گل زرد

یه شاپرک که رو گلا

نشسته بود بازی می‌کرد

 

گوشه‌ی باغچه مورچه‌ها

نشسته بودند رو زمین

مورچه‌ها گفتند کوچولو

تو هم بیا این‌جا بشین

 

کوچولو نگاهی کرد و گفت:

می‌خوام شما قشنگ بشید

راهش اینه، یکی‌یکی

با این مدادها رنگ بشید

CAPTCHA Image