اسم من چیه؟

10.22081/sn.2018.65328

اسم من چیه؟


 

خواب

مهدی خسروی

من خوردنی نیستم. من اسباب‌بازی نیستم.

وقتی که از بازی خسته می‌شوی، سراغ تو می‌آیم.

وقتی شب‌ها می‌روی توی رخت‌خواب، پیش تو هستم.

همان وقت‌ها که دوست داری، مامان برایت قصّه بخواند.

آفرین! من «خواب» هستم.

من دوستِ تو هستم. خدا مرا برای تو آفریده که وقتی خسته می‌شوی، بروی بخوابی تا دوباره بیدار شوی و بازی کنی.

اسم من در قرآن هم هست.

اسم قرآنی من «نَوم» است.

 

* «وَ جَـعَـلنا نَومَـکُم سُبـاتاً؛ خوابِ شما را برای آسایش و استراحت قرار دادیم.» (سوره‌ی نبأ، آیه‌ی 9)

CAPTCHA Image