دیرام دیرام عروسی

10.22081/sn.2017.65075

دیرام دیرام عروسی


 

مریم اسلامی

دیرام دیرام دیلای دیلا

عروسیِ یه شیره

آقای شیر دوست داره

یه جشن خوب بگیره

 

آقا و خانم شیر

زیر درخت می‌خندند

فکر می‌کنند چه‌طوری

به شاخه لامپ ببندند

 

زیر درخت لیمو

جشن می‌گیرن تو بیشه

 

 

لیمو شبیه لامپه

فقط روشن نمی‌شه

CAPTCHA Image