گربه

10.22081/sn.2017.64917

گربه


وجیهه سالاری

اسمِ من گربه است.

بچّه‌های کوچولو به من «پیشی» هم می‌گویند.

من از روی دیوار به راحتی حرکت می‌کنم. موش از من خیلی می‌ترسد!

 

CAPTCHA Image