من و بشقاب

10.22081/sn.2017.64915

من و بشقاب


زینب علیزاده‌لوشابی

من یک بشقاب غذای خوش‌مزّه دارم. امروز مامان برای ناهار ماکارونی پخته. من غذاهایی را که مامان درست می‌کند، دوست دارم؛ چون غذا نعمت خداست. چه نعمت رنگارنگ و جورواجوری!

مامان هر روز یک جور غذا درست می‌کند که با دیروز فرق می‌کند. بعضی وقت‌ها هم غذاهای تکراری درست می‌کند؛ ولی همه‌ی غذاهایش خوش‌مزّه هستند. من می‌دانم که کلّی آدم باید زحمت بکشند تا من بتوانم غذا بخورم؛ آقای کشاورز، فروشنده، بابا که از بازار می‌خرد و مامان که غذا را می‌پزد.

مامان می‌گوید: «هر غذایی یک فایده برای بدن‌مان دارد.» من همه‌ی غذاهایی را که مامان می‌پزد، می‌خورم و از خدا به خاطر این همه نعمت‌های رنگارنگ و خوش‌مزّه تشکّر می‌کنم.

CAPTCHA Image