بالش رنگی رنگی

10.22081/sn.2017.64905

بالش رنگی رنگی


 

منصوره عرب‌خراسانی

یه خونه ساختم امروز

گُل‌گُلی و قشنگه

دیوار اون نه چوبه

نه آجره، نه سنگه

 

به جای آجر داره

بالش رنگی‌رنگی

خیلی قشنگه خونه‌م

حیف که نداره زنگی

 

مامان میاد به خونه‌م

خودش می‌گه دنگ و دنگ

با خوش‌حالی می‌پرم

وای چه قشنگه این زنگ!

CAPTCHA Image