نقّاشی

10.22081/sn.2017.64781

نقّاشی


نقّاشی

زهرا داوری

تو دفتر نقّاشی‌ام

یه دونه آقا کشیدم

مردی با یک لباس سبز

تنهایِ تنها کشیدم

 

توی کلاس یواش یواش

هر کی یه نقّاشی کشید

خانوم مربّی‌مون اومد

یکی یکی اونا رو دید

 

یه «بیست» و «آفرین گلم»

نوشت توی دفتر من

 

موضوع نقّاشی چی بود؟

شهادت امام حسن(ع)

CAPTCHA Image