گوسفند

10.22081/sn.2017.64579

گوسفند


گوسفند

وجیهه سالاری

اسمِ من گوسفند است.

بعضی‌ها به من «برّه» می‌گویند.

بچّه‌های کوچولو به من «ببعی» می‌گویند.

من در زمستان لباس پشمی دارم.

وقتی هوا گرم می‌شود، پشمِ تنم را قیچی می‌کنند.

CAPTCHA Image