من و عروسکم

10.22081/sn.2017.64184

من و عروسکم


من و عروسکم

پشمی

فریبرز لرستانی«آشنا»

من یک عروسک خرگوشی دارم که اسمش «پشمی» است. دیشب به پشمی گفتم: «می‌خواهم توی گوشَت چیزی بگویم.»

پشمی گوشش را جلو آورد. آن وقت یواشکی گفتم: «خیلی دوستت دارم.»

پشمی خندید و گفت: «این را همین‌طوری هم می‌توانستی بگویی!»

بعد کمی فکر کرد و گفت: «می‌خواهم توی گوشَت چیزی بگویم.»

من گوشم را به دهان پشمی نزدیک کردم. پشمی یواشکی گفت: «خیلی بانمکی!»

بعد هر دو با صدای بلند خندیدیم.

CAPTCHA Image