بزرگ‌ترین نمکدون

10.22081/sn.2017.64087

بزرگ‌ترین نمکدون


بزرگ‌ترین نمکدون

زهرا عبدی

- این‌جا دریاچه‌ی حوض سلطان است.

- این دریاچه در اطراف شهر قم قرار دارد.

- می‌توانی همراه پدر و مادرت کنار این دریاچه بیایی.

- در این دریاچه می‌توانی بلورهای نمک را ببینی و روی نمک‌ها قدم بزنی؛ سفر به سرزمینی بانمک!

- نمک‌های دریاچه را جمع می‌کنند و خوب تمیز می‌کنند. این نمک‌ها را به مردم می‌فروشند.

CAPTCHA Image