من آن خرگوش را دوست ندارم

10.22081/sn.2017.63842

من آن خرگوش را دوست ندارم


نیایش

من آن خرگوش را دوست ندارم

سوسن طاقدیس

تصویرگر: الهام ارکیا

خدایا!

دیشب از دست آن خرگوش خیلی عصبانی شدم.

همان خرگوش که توی قصّه‌ی شیر و خرگوش بود.

همان شیر که با حیوانات جنگل قرار گذاشته بود هر روز یکی را بخورد.

شیر چندتا حیوان را خورد. نوبت خرگوش که شد، خرگوش او را فریب داد و توی چاه انداخت.

خیلی خرگوش بدی بود. او که این کار را بلد بود، چرا قبل از این‌که شیر بقیّه‌ی حیوانات را بخورد این کار را نکرد؟

اگر من خرگوش بودم، صبر نمی‌کردم. نمی‌گذاشتم شیر دوستان مرا بخورد.

CAPTCHA Image