تراکتور

10.22081/sn.2017.63714

تراکتور


 

وجیهه سالاری

من تراکتور هستم.

مردم روستا در کشاورزی از من استفاده می‌کنند.

من زمین را شخم می‌زنم.

من کارهای مختلفی برای کشاورزان انجام می‌دهم.

CAPTCHA Image