اسم من چیه؟

10.22081/sn.2017.63706

اسم من چیه؟


 

دوست علف‌ها

مهدی خسروی

اسم من چیه؟

من یک حشره هستم و با بال‌های کوچکم پرواز می‌کنم.

من دوتا شاخک، چهارتا دست و دوتا پا دارم.

پاهایم از دست‌هایم بلندتر است و با آن‌ها می‌توانم بپّرم.

من پریدن با پاهایم را خیلی دوست دارم؛ به خاطر همین، در مزرعه زندگی می‌کنم و با پاهایم روی علف‌ها و گیاهان می‌پرم و بازی می‌کنم.

وقتی هم که گرسنه می‌شوم، از برگ علف‌ها می‌خورم.

من با پاهایم صدا هم درمی‌آورم. وقتی آن‌ها را به هم می‌مالم، صدا درست می‌شود.

شاید کارتون «نیک و نیکو» را دیده باشی. اسم من در این کارتون «چهاردست» است.

آفرین! حالا اسم من را فهمیدی.

اسم من «ملخ» است. اسم من در قرآن هم آمده است.

اسم من در قرآن «جَراد» است.

CAPTCHA Image