خواب (ص 12 و 13)

خواب (ص 12 و 13)


خواب

اکرم توکلی

ساکت! این‌جا یکی خوابیده است. پس سرش کجاست؟ آهان. سرش پایین است و پاهایش به سقف. خفّاش وارونه می‌خوابد.

کرگدن وقتی می‌خواهد بخوابد، دست و پاهایش را بالا می‌گیرد و روی کمر می‌خوابد. شب ‌بخیر!

شب موقع خواب، ماهی‌ها زیر آب می‌روند. رخت‌خواب آن‌ها موج‌های آرام دریاست. ماهی‌ها با چشم‌های باز می‌خوابند؛ چون پلک ندارند.

هیس! فیل به این بزرگی را ببین ایستاده می‌خوابد. شب بخیر فیل!

یواش! این برّه‌ها را ببین. آن‌ها دوست دارند دسته‌جمعی بخوابند. آن‌ها لحاف و تشک ندارند؛ امّا پشم بدن‌شان آن‌ها را گرم می‌کند. شب بخیر برّه‌کوچولوها!

تمساح چشم‌هایش را می‌بندد و روی خاک نمناک می‌خوابد. او روی شکمش می‌خوابد. شب خوش تمساح!

 

CAPTCHA Image