مورچه (ص 2)، فهرست (ص 3)

مورچه (ص 2)، فهرست (ص 3)


مورچه

طیبه شامانی

خداجونم به مورچه‌هه گفته:

باید هرجا باشه

از بی‌کاری و تنبلی جدا باشه

یواش یواش

با رفیقاشو و فامیلاش

کار بکنه، دونه رو انبار بکنه

به لونه‌شون دون ببره

برا زمستون ببره

========

سنجاقک خرداد 1395

مورچه/2

پدرِ مهربان مردم/4

کیف/6

خیلی مواظبم باش!/8

همراه پدربزرگ/10

خواب/12

دست دست، دوتا دست/14

سفره‌ی افطار/16

زندگی قورقوری/17

ت/18

توپی و باغچه/20

میوپیشی – نی‌نی‌جون/22

برای چی؟/24

گوش به فرمان/26

گردوهای پنهان/28

تولّد – پدربزرگ بچّه‌ها/30

باد/35

تو هم می‌تونی/36

CAPTCHA Image