فرم اشتراک ( ص 34)، تولد (ص 35)

فرم اشتراک ( ص 34)، تولد (ص 35)


تولّد

زهرا داوری

تولّده تولّده

باز کوچه‌مون قشنگ شده

نقل و نبات و بادکنک

شربت رنگیِ خنک

چه جشنی توی کوچه‌هاست!

مامان می‌گه: «روز باباست»

بوس می‌کنم بابامو تا بخنده

بوسِ بابا شیرینه، مثل قنده!

CAPTCHA Image