بخوان! (ص 10 و 11)

بخوان! (ص 10 و 11)


بخوان!

مجید ملامحمدی

حضرت محمّدj وقتی پیامبر شدند، برای آدم‌ها، مهربانی آوردند، برای درخت‌ها و سبزه‌ها بوی بهار و برای کوه‌ها و دشت‌ها، هدیه‌ی باران.

پیامبر خداj وقتی در کوچه‌های مکّه قدم می‌زدند، کوچه‌ها خوش‌بو می‌شدند و بر لب‌های مردم، گُلِ لبخند می‌نشست.

حضرت محمدj در غار حرا به پیامبریِ خدا انتخاب شدند. اوّلین جمله‌ای که خداوند در غارِ حرا به پیامبرش گفت، درباره‌ی خواندن بود:

- بخوان، به نامِ پروردگارت...(1)

عید بزرگ مَبعث مبارک باد!

1. سوره‌ی عَلَق، آیه‌ی 1.

CAPTCHA Image