درخت رنگارنگ (ص18 و 19)

درخت رنگارنگ (ص18 و 19)


درخت رنگارنگ

علی محمدپور

پوپی یک درخت کاشت.

من سبز را دوست دارم. من یک درخت سبز می‌خواهم.

تدی آمد.

من صورتی را خیلی دوست دارم.

من یک درخت صورتی می‌خواهم.

کیتی آمد.

من آبی را دوست دارم. من یک درخت آبی می‌خواهم.

خرگوش آمد.

من رنگ بنفش را دوست دارم.

من یک درخت بنفش می‌خواهم.

فیلی آمد.

من رنگ نارنجی را دوست دارم.

من یک درخت نارنجی می‌خواهم.

کم‌کم درخت بزرگ شد.

هورا! یک درخت رنگارنگ.

CAPTCHA Image