قطره (ص 2)، فهرست (ص3)

قطره (ص 2)، فهرست (ص3)


قطره‌ها

طیبه شامانی

خداجونم به قطره‌ها

گفته باید جاری باشین

همراه هم هرجا برید

شعر بخونین

شُرشُرشُر

برین کنار پای گُل

زمینو آبیاری کنین

بوی گلو جاری کنین

*****

فهرست سنجاقک فروردین 1395

سلام خداجون!/2

عیدی من/4

قاشق چای‌خوری/6

خیلی مواظبم باش!/8

چشمه در بیابان/10

جوراب‌ها/12

موی سر طلایی/14

سرگرمی/16

زیگ و ویکی(1) /17

شعر/20

سفره‌ی سنجاقکی/22

بزرگ شدن/24

این پسر و آن پسر/26

بازی بازی نبازی/28

کاردستی/30

مثل گل بهاری/35

ببین و بگو/36

CAPTCHA Image