خانه‌ی‌ شیروانی‌دار

10.22081/sn.2017.22957

خانه‌ی‌ شیروانی‌دار


 

وجیهه سالاری

من خانه‌ی شیروانی‌دار هستم.

مرا بیش‌تر در شمال کشور می‌بینید.

جایی که بارندگی زیاد باشد، خانه‌ها را این‌طوری می‌سازند.

در زمستان، برف به راحتی از سقف من سُر می‌خورد.

در فصل‌های بارندگی هم باران، سقف خانه را خراب نمی‌کند.

 

CAPTCHA Image