بچّه‌ها از پدر و مادرشان چه می‌خواهند؟

10.22081/sn.2017.22947

بچّه‌ها از پدر و مادرشان چه می‌خواهند؟


مجید عمیق

ارزش‌مندترین پاسخ از یک دختربچّه

آموزگار از دختربچّه پرسید: «پدرت چه‌کار می‌کند؟»

- او در کارخانه‌ی شکلات‌سازی کار می‌کند و برایم کلّی شکلات می‌آورد.

- عصرها را در یک بستنی‌فروشی کار می‌کند و من هم بستنی‌های خوش‌مزّه را که می‌آورد، می‌خورم.

- پدرم در یک اسباب‌بازی‌فروشی هم کار می‌کند و برایم عروسک‌های قشنگ می‌آورد.

- تا یادم نرفته بگویم که پدرم، آموزگار من هم است و در درس‌هایم کمک می‌کند.

- پدرم خیلی هم قوی است. او مرا روی دوشش سوار می‌کند. بعضی وقت‌ها هم اسب می‌شود و از او سواری می‌گیرم.

- او کارهای بامزّه انجام می‌دهد و من را می‌خنداند. شب‌ها هم برایم قصّه می‌گوید.

سخنی با پدران و مادران

بچّه‌ها هرگز به آن چیزهایی که انجام می‌دهیم تا درآمد کسب کنیم، فکر نمی‌کنند. آن‌ها برای کارهایی که ما انجام می‌دهیم تا عشق و محبت‌شان را به خودمان جلب کنیم، ارزش قائل می‌شوند.

اگر می‌خواهید در آینده در ذهن و خاطر بچّه‌های‌تان باقی بمانید و فراموش نشوید، باید در زندگی امروزشان وقت کافی برای‌شان در نظر بگیرید.

CAPTCHA Image