فرم اشتراک (ص 34و35)

فرم اشتراک (ص 34و35)


مثل برف

ابوالفضل امیدی‌عارف، کلاس چهارم

خدایا! من برف را خیلی دوست دارم و خیلی به قیافه و رنگش فکر می‌کنم. تو هم مثل برف زیبا هستی؛ پس از تو تشکّر می‌کنم.

خدایا! من باران را هم خیلی دوست دارم و به صدای زیبایش فکر می‌کنم. می‌دانم که صدای تو هم که بعضی وقت‌ها مرا صدا می‌زنی، زیباست. پس از تو تشکّر می‌کنم.

CAPTCHA Image