لباس توری توری (ص 22و23)

لباس توری توری (ص 22و23)


لباس توری توری

اسماعیل صوفی‌نژاد

سفید و ریزه ریزه

انگاری پنبه داره

از آسمون می‌ریزه

***

دیدم زمین پوشیده

لباس توری توری

فقط عروس می‌پوشه

لباس‌های این‌جوری

**********

بازی

شاهده شفیعی

می‌رم بازی

با یک ماشین

می‌رم بالا

میام پایین

***

با ماشینم

سفر می‌رم

خودم تنها

دَدر می‌رم

CAPTCHA Image