غول ابری (ص 22و23)

غول ابری (ص 22و23)


غول ابری

مهری ماهوتی

غول غولکای ابری

هزار و شصت و شش‌تا

مشغول بازی هستن

اون بالا بالا بالا

 

قارام قورم قورمبه

وای چه صدایی دارن

وقتی که خسته می‌شن

بارون می‌شن می‌بارن

*************

باد

مریم جعفرنژاد

باد که میاد هو و هو

چه کاری داره؟ بگو

 

هزارتا کار می‌کنه

داد و هوار می‌کنه

 

ابرو فراری می‌ده

برگ و سواری می‌ده

 

موهامو ناز می‌کنه

اخم‌مو باز می‌کنه

 

لباس‌هامو روی بند

خشک می‌کنه با لبخند

CAPTCHA Image