دستکش (ص 12و13)

دستکش (ص 12و13)


پوشیدنی‌ها

دستکش

فاطمه بختیاری

من یک دستکشِ پشمی دارم که فقط در زمستان آن را دست می‌کنم.

مامان یک دستکشِ لاستیکی دارد که موقع شستنِ ظرف‌ها دستش می‌کند.

بابا هم یک دستکش دارد که هر وقت می‌رود سرِکار، آن را دست می‌کند.

بابابزرگ هم یک دستکش دارد. او هر وقت بخواهد علف‌های مزرعه را بچیند، آن را می‌پوشد.

CAPTCHA Image