موچه های کارگر (ص 8و9)

موچه های کارگر (ص 8و9)


مورچه‌های کارگر

طیبه رضوانی

مامانی از دست کارام کلافه‌س

بس که اتاق من شلوغ پلوغه

یه گوشه کفش و پیرهن و کتابه

یه گوشه هم ظرف سالاد و دوغه

 

خداجونم تو خیلی مهربونی

یه عالمه مورچه‌ی کارِگر داری

چی می‌شه از فردا هزارتاشونو

برای کار به خونه‌مون بیاری

**********

قندون قند

سعیده موسوی‌زاده

شیطونکم، وروجکم

خوشگلم و بانمکم

بالا و پایین می‌پرم

با دوتا پای کوچکم

 

دندونای سفید دارم

لپ‌های گرد و تپلی

قندون قنده دندونام

میون لب‌های گلی

CAPTCHA Image