دلفین (ص 24و25)

دلفین (ص 24و25)


تو کی هستی؟

دلفین

من یک دلفین هستم؛ حیوان شاد و بازیگوشی که توی آب زندگی می‌کند.

من می‌توانم چند کلمه‌ای حرف بزنم؛ حتّی می‌توانم بخندم!

من سوت می‌زنم یا زبانم را به سقف دهانم می‌زنم و از خودم صدای جیرجیر درمی‌آورم.

اگر یک موقع احتیاج به کمک داشتم، از خودم صداهایی درمی‌آورم تا همه بفهمند و به کمکم بیایند.

هر وقت یکی از دلفین‌ها مریض شود، من و دوستانم او را روی پشت خودمان سوار می‌کنیم و روی آب می‌بریم تا حالش بهتر شود.

من می‌توانم آدم‌هایی را که توی دریا گم شده‌اند، نجات بدهم.

غذای من، ماهی و حیوانات دریایی است.

بعضی از ما در دریا و بعضی هم در پارک‌ها زندگی می‌کنیم.

در پارک، استخرهای بزرگی است که مخصوص دلفین است. ما در آن‌جا نمایش‌های جالب از خودمان نشان می‌دهیم و آدم‌ها را سرگرم می‌کنیم.

 

CAPTCHA Image